Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410297785.58

  Lífsleikni með áherslu á læsi í víðu samhengi
  LÍFS1LÆ05
  21
  lífsleikni
  Læsi í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á læsi í víðu samhengi og miðast vinnuferlið við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við lífið. Leitast er við að styrkja nemendur til að verða gagnrýnir, virkir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Verkefni og æfingar tengjast samskiptum, kynlífi, sjálfsmynd og framtíðarsýn.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu læsi í víðu samhengi
  • Mikilvægi tjáningar og hlustunar
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  • Mismunandi tjáskiptaleiðum
  • Tilfinningum sínum og skilja orð og hugtök sem þeim tengjast
  • Styrkleikum sínum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér upplýsingar úr umhverfinu
  • Tjá sig fyrir framan aðra
  • Athöfnum daglegs lífs
  • Taka þátt í umræðum
  • Virða skoðanir annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta styrkleika sína á jákvæðan og uppbyggilegan hátt
  • Nýta sér læsi í víðu samhengi
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Tjá eigin skoðanir
  • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.