Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410367723.24

  Lífsleikni með áherslu á lýðræði og mannréttindi
  LÍFS1LM05
  20
  lífsleikni
  Lýðræði og mannréttindi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á lýðræði og mannréttindi og aðstæður og umhverfi ungs fólks skoðað í fjölbreyttu samhengi. Nemendur eru hvattir til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðileg álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif á það. Gert er ráð fyrir því að nemendur læri um lýðræði í lýðræði.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • Mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi
  • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • Að í lýðræðisríki þurfa borgarnir að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi
  • Fjölbreytileika
  • Eigin tilfinningum og skoðunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér gagnrýna hugsun
  • Virða skoðanir annarra
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • Taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi
  • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • Að láta skoðanir sínar í ljós
  • Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.