Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410368627.93

  Lífsleikni með áherslu á kynfræðslu
  LÍFS1KF05
  18
  lífsleikni
  Kynfræðsla
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á kynfræðslu í þeim tilgangi að nemendur viti hvað felst í kynheilbrigði og að þeir öðlist jákvæðan skilning á kynlífi og öðlist hæfni til að viðhalda eigin kynheilbrigði. Stuðlað verður að því að nemendur læri að taka ábyrgar ákvarðanir á líðandi stundu og í framtíðinni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Vexti og þroska líkamans
  • Hugtökum um líkamshluta og kynlíf
  • Að sjónarhorn allra er jafn mikilvægt
  • Mikilvægi kynheilbrigðis
  • Algengum kynsjúkdómum og getnaðarvörnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Íhuga og kanna eigið viðhorf til kynlífs
  • Tjá skoðanir sínar
  • Þekkja eigin líkama
  • Eiga viðeigandi samskipti, sem einkennast af virðingu, við einstaklinga af báðum kynjum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka ígrundaðar ákvarðanir varðandi kynheilbrigði sitt
  • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Auka sjálfstæði sitt og trú á sjálfum sér
  • Láta skoðanir sínar í ljós
  • Vera meðvitaður um að kynferðisleg tjáning getur verið mismunandi
  Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum og mæting. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.