Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410369092.22

  Lífsleikni með áherslu á tjáningu
  LÍFS1TS05
  25
  lífsleikni
  Tjáning og samskipti
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Megin áhersla verður á að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur búa nú þegar að. Farið verður í fjölbreytt viðfangsefni, s.s. umræður í litlum og/eða stórum hópum, framsagnarverkefni, hugtakaverkefni og fjölbreytt verkefni sem stuðla að því að styrkja sjálfsmynd nemenda.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Samskiptaleið sem hentar viðkomandi
  • Skoðunarfrelsi og/eða tjáningarfrelsi
  • Mikilvægi þess að láta skoðanir sínar í ljós og hlusta á sjónarmið annarra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Tjá sig fyrir framan nemendahópinn
  • Virða skoðanir annarra
  • Leggja mat á eigin verkefni og/eða frammistöðu
  • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vera meðvitaður um styrkleika sína
  • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Bera virðingu fyrir skoðunum annarra
  • Kynna sjálfan sig með fullu nafni og svara spurningum um fyrirfram ákveðin viðfangsefni
  • Bíða eftir að röðin komi að sér
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.