Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410369494.06

  Lífsleikni með áherslu á heilbrigði og velferð
  LÍFS1HN05
  16
  lífsleikni
  Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Einnig samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Notast verður við atburði líðandi stundar sem umræðuefni og sögulegar staðreyndir. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökunum, heilbrigði og velferð
  • Mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
  • Mikilvægi þess að borða hollt og gott
  • Mikilvægi hreyfingar og hvíldar
  • Hugtökunum: hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, hamingja, hugrekki og kynheilbrigði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skoða og meta eigið heilbrigði og eigin velferð
  • Vinna með öðrum
  • Taka tillit til annarra
  • Sýna samkennd
  • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vera meðvitaður um styrkleika sína
  • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Tileinka sér jákvætt hugarfar
  • Auka eigið heilbrigði og velferð
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.