Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410378085.44

  Íslenska með áherslu á læsi í víðu samhengi
  ÍSLE1TL05
  30
  íslenska
  Læsi, ritun, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við lífið í framtíðinni, m.a. að efla samskiptalæsi og umhverfislæsi í þeim tilgangi að þeir verði virkari og hæfari þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu læsi í víðu samhengi
  • Mikilvægi tjáningar og skynjunar
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  • Mismunandi tjáskiptaleiðum
  • Mikilvægi lesturs og bókmennta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér upplýsingar á stafrænum miðlum
  • Tjá sig með fjölbreyttum leiðum
  • Vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
  • Taka þátt í umræðum
  • Nýta sér leiðréttingarforrit og ýmiss hjálpargögn til verkefnavinnu, s.s. talgervla og tjáskiptaforrit
  • Lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
  • Lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér læsi í víðu samhengi
  • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
  • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
  • Tjá eigin skoðanir
  • Lesa í ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir og fræðigreinar með eða án aðstoðar
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf erfrá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.