Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410379843.54

  Íslenska með áherslu á tjáningu
  ÍSLE1TM05
  31
  íslenska
  málskilningur, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem tjáning verður höfð að leiðarljósi. Áhersla er á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Megin áhersla verður á að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur búa nú þegar að. Farið verður í fjölbreytt viðfangsefni, s.s. umræður í litlum og/eða stórum hópum, framsagnarverkefni, hugtakaverkefni og fjölbreytt verkefni sem stuðla að því að styrkja sjálfstraust nemenda. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Samskiptaleið sem hentar viðkomandi
  • Skoðunarfrelsi og/eða tjáningarfrelsi
  • Mikilvægi þess að láta skoðanir sínar í ljós og hlusta á sjónarmið annarra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Tjá sig fyrir framan nemendahópinn
  • Virða skoðanir annarra
  • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  • Leggja mat á eigin verkefni og/eða frammistöðu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vera meðvitaður um styrkleika sína
  • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Bera virðingu fyrir skoðunum annarra
  • Kynna sjálfan sig með fullu nafni og svarað spurningum um fyrirfram ákveðið viðfangsefni
  • Bíða eftir að röðin komi að sér
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.