Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410382662.6

  Íslenska með áherslu á málfræði
  ÍSLE1MT05
  27
  íslenska
  málfræði, ritun og tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem málfræði verður höfð að leiðarljósi. Málfræðin verður skoðuð með fjölbreyttari nálgun, bæði í frásögn og/eða riti. Áhersla er á að efla sjálftraust nemenda og trú á eigin málfærni í ræði og/eða riti. Nemendur fá þjálfun í málfræðihugtökum sem nýtast í tal- og ritmáli og grunnhugtökum í ritgerðasmíði. Stefnt er að því að allir auki við orðaforða sinn í ræðu og/eða riti.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Grunnhugtökum málfræðinnar
  • Grunnhugtökum í ritgerðarsmíð
  • Réttritun og reglum sem gilda um hana miðað við færni hvers og eins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér leiðréttingarforrit og/eða hjálpartæki sem hægt er að nýta í málfræðilegum verkefnum
  • Draga saman aðalatriði eftir að hafa hlustað á fyrirlestur og/eða lesið texta
  • Endursegja eða endurflytja afmörkuð efni
  • Gera grein fyrir hefðbundinni byggingu sögu
  • Nýta sér uppflettirit, handbækur og netmiðla sér til gagns
  • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vera meðvitaður um styrkleika sína
  • Auka sjálftraust sitt og trú á eigin málfærni í ræðu og/eða riti
  • Tjá sig um ýmis málefni í ræðu og/eða riti
  • Nýta málfræði til að bæta sig í ræðu og/eða riti
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.