Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410383149.33

  Samfélagsfræði með áherslu á Suðurnes
  SMFÉ1SN03
  5
  samfélagsfræði
  Suðurnes
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með Suðurnesin í víðu samhengi þar sem skoðaðir verða nokkrir sameiginlegir þættir sveitafélaganna á Suðurnesjum ásamt því að skoða hvað gerir þau ólík.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Nöfnum bæjarfélaga á Suðurnesjum
  • Fjölda íbúa á hverjum stað
  • Helstu kennileitum bæjarfélaganna
  • Helstu ferðamannastöðum á Suðurnesjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Setja sig í spor ferðamanns og ferðast á hina ýmsu staði
  • Nefna og aðgreina bæjarfélög á Suðurnesjum
  • Leita mismunandi leiða í vinnuferlinu
  • Nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt
  • Að beita mismunandi aðferðum í vinnuferlinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Tala um og/eða ferðast um Suðurnesin
  • Taka eftir ólíkum viðfangsefnum
  • Greina á milli aðal- og aukaatriða
  • Hlustað á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu
  • Tjá eigin skoðanir
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.