Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410384559.51

  Samfélagsfræði með áherslu á Norðurlöndin
  SMFÉ1NL03
  4
  samfélagsfræði
  Norðurlöndin
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með Norðurlöndin og fjallað um helstu borgir hvers lands. Einnig verða sameiginlegir þættir landanna skoðaðir ásamt því hvað gerir þau ólík.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Nöfnum Norðurlandanna
  • Höfuðborgum Norðurlandanna
  • Helstu kennileitum er tengjast Norðurlöndunum
  • Vinsælum ferðamannastöðum á Norðurlöndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nefna og aðgreina Norðurlöndin
  • Setja sig í spor ferðamanns og ferðast á hina ýmsu staði
  • Leita mismunandi leiða í vinnuferlinu
  • Nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt
  • Að beita mismunandi aðferðum í vinnuferlinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í umræðum um Norðurlöndin
  • Greina á milli aðal- og aukaatriða
  • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu
  • Hlusta á sjónarmiða annarra af viðsýni
  • Taka eftir ólíkum viðfangsefnum
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.