Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410388690.41

  Danska með áherslu á sköpun
  DANS1SK02
  8
  danska
  Sköpun í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður verður með sköpun í víðu samhengi. Áhersla verður á að nýta talmál, hlustun, umræður, lestur og fleira og verður nálgunin í áfanganum út frá sköpuninni. Notast verður við kvikmyndir, ljósmyndir, orð, hugtök, tímarit, tónlist og fleira sem fær nemendur til að hugsa út fyrir rammann og skapa.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Mikilvægi sköpunar í dönskunámi og að sköpun getur verið alls staðar og í öllu
  • Að sköpunin felst í vinnuferlinu ekki síður en afrakstrinum
  • Að sköpun veitir gleði og frelsi
  • Mikilvægi þess að nota ímyndurnaraflið þegar verið er að vinna eftir hefðbundnum leiðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að fara mismunandi leiðir í námsferlinu
  • Að beita mismunandi aðferðum við upplýsingaöflun
  • Að beita mismunandi aðferðum til að öðlast aukinn orðaforða
  • Að beita mismunandi aðferðum við tjáningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vinna að sköpun sinni á fjölbreyttan hátt
  • Tjá sig um verk sín
  • Hlusta á aðra tjá sig af virðingu
  • Skilja einfalda dönsku sem tengist daglegu lífi
  • Geta áttað sig á megininnihaldi, t.d í texta
  • Geta skapað samtal út frá gefnum fyrirmyndum sem og frjálst
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.