Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410389376.76

  Danska með áherslu á tjáningu
  DANS1TF02
  9
  danska
  Tjáning og framburður
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með talmál dönskunnar þar sem tjáningin er höfð að leiðarljósi. Áhersla verður á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun þeirra tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Hlustun, umræður, hugtakaskilningur og lestur verður nálgunin í áfanganum og notast verður við bókmenntir, kvikmyndir og tímarit með fjölbreyttum verkefnum til að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Algengum orðum, orðasamböndum og stuttum setningum
  • Einfaldum leiðbeiningum og upplýsingum á danskri tungu
  • Að tjá sig um afmörkuð efni
  • Framburði í dönsku máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Heilsa, kynna sig, þakka fyrir sig og afsaka sig með viðeigandi orðalagi
  • Tjá sig fyrir framan nemendahópinn á sinn hátt
  • Mynda einfaldar setningar
  • Greina heiti og einstök orð, þegar talað er á danskri tungu
  • Skilja aðalatriði í einföldum samtölum, taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Heilsa, kynna sig, þakka fyrir sig og afsaka sig með viðeigandi orðalagi
  • Tjá skoðanir sínar og tilfinningar á danskri tungu
  • Segja frá efni sem fjallað hefur verið um í stuttu máli
  • Líkja eftir framburði á algengum orðum, orðasamböndum og stuttum setningum
  • Tjá sig um þau orð og orðasambönd, t.d. sem hann hefur lært
  • Mynda og svara einföldum spurningum út frá orðaforða sem tengist viðfangsefninu
  • Vinna samtalsæfingar út frá fyrirmyndum sem fengist hefur verið við
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.