Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410390014.49

  Heilbrigðisfræði með áherslu á geðheilbrigði
  HBFR1GH02
  2
  heilbrigðisfræði
  Geðheilbrigði
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið er með þá þætti sem stuðla að góðri líðan og eflingu sjálfsmyndar. Nemendur kynnast ýmsum þáttum sem tengjast geðheilsu og geðvernd. Unnið verður með mikilvægi góðra lifnaðarhátta og tengsl þeirra við geðheilsu fólks.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Áhrifum hollra lífshátta, mataræðis, hvíldar, svefns, hreyfingar og ákveðins skipulags á eigið geðheilbrigði
  • Einkennum vanlíðunar
  • Þeim úrræðum sem nemendur geta leitað í þegar þeim líður illa
  • Áhrifum góðrar sjálfsmyndar á eigið geðheilbrigði
  • Áhrifum góðra samskipta á eigið geðheilbrigði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Fara eftir ráðleggingum varðandi holla lífshætti, fæðuval og hreyfingu
  • Leita eftir aðstoð þegar vanlíðan gerir vart við sig
  • Efla sjálfsmynd sína
  • Eiga gefandi félagsleg samskipti við aðra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Lifa heilsusamlegu lífi
  • Gera sér grein fyrir eigin líðan og leita aðstoðar eftir þörfum
  • Vera umburðarlyndur gagnvart mismunandi einstaklingum
  • Ræða opinskátt um geðheilsu almennt
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.