Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410390535.16

  Heilbrigðisfræði með áherslu á persónulegt hreinlæti
  HBFR1PH02
  4
  heilbrigðisfræði
  Persónulegt hreinlæti
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að nemandinn öðlist grunnþekkingu í heilbrigðisfræði með áherslu á persónulegt hreinlæti. Unnið verður með þætti sem auka færni nemandans í að taka ábyrgð á eigin líkama og líferni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Persónulegu hreinlæti og miklvægi þess í daglegu lífi
  • Samspili hreinlætis og líðan almennt
  • Hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin hreinlæti og snyrtimennsku
  • Áhrifum lifnaðarhátta á líðan
  • Sjálfum sér sem kynveru og ábyrgðinni sem því fylgir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Stunda ábyrga lífshætti
  • Þekkja helstu þætti er varða persónulegt heilbrigði
  • Þekkja og greina hollar lífsvenjur og næringu
  • Þekkja eigin líkama og taka mark á skilaboðum frá honum
  • Að sinna eigin hreinlæti
  • Viðhafa ábyrga kynhegðun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Að bera ábyrgð á eigin lífi
  • Viðhafa persónulegt hreinlæti
  • Viðhalda almennri vellíðan
  • Viðhalda og bæta eigin heilsu
  • Stunda hollt líferni
  • Stunda ábyrga kynhegðun
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.