Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410443216.58

  Heimilisfræði með áherslu á hollustu og velferð
  HEFR1HO04
  2
  Heimilisfræði
  Hollusta og velferð
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi, sérstaklega heilbrigði og velferð. Áhersla er lögð á hollustu, fjölbreytt fæðuval, samsetningu fæðutegunda, fæðuhringinn og velferð nemenda. Nemendur leysa verkefnin á sjálfstæðan hátt en einnig í samvinnu við aðra.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Mikilvægi hollrar næringar og á fjölbreyttu fæðuvali
  • Fæðuhringnum og samsetningu fæðunnar
  • Áhrifum fæðunnar á líkamann
  • Sjálfstæðum vinnubrögðum
  • Samvinnu og verkaskiptingu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skipuleggja eigin fæðu yfir daginn með tilliti til hollrar næringar og fjölbreytts fæðuvals
  • Lesa utan á umbúðir og sjá hvaða hráefni er í vörunni
  • Sjá úr hvaða fæðuflokkum maturinn er
  • Breyta uppskriftum til að gera þær hollari og prófa þær
  • Búa til innkaupalista og fara í innkaupaferðir
  • Vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skipuleggja fjölbreyttan og næringarríkan matseðil
  • Elda hollan og fjölbreyttan mat
  • Vinna með öðrum
  • Skipuleggja matseðil og kaupa inn
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.