Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410443752.7

  Heimilisfræði með áherslu á sjálfbærni
  HEFR1SB04
  5
  Heimilisfræði
  Sjálfbærni
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi, sérstaklega sjálfbærni. Áhersla er lögð á umhverfislæsi, hagkvæmni, endurvinnslu, nýtingu, sparnað og sjálfbærni í daglegu lífi. Nemendur leysa verkefni á sjálfstæðan hátt en einnig í samvinnu við aðra.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu sjálfbær þróun
  • Hvað sjálfbærni þýðir með tilliti til innkaupa, matreiðslu, nýtingu fæðunnar, flokkunar og endurvinnslu
  • Mikilvægi sjálfbærni í daglegu lífi og sérstöðu okkar á Íslandi
  • Áhrifum umgengni okkar, virðingu fyrir umhverfinu, sparnaði og sóun á matvælum
  • Umburðarlyndi og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
  • Sjálfstæðum vinnubrögðum, samvinnu og verkaskiptingu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skoða eigin neysluvenjur og áhrif þeirra á eigin velferð og umhverfi
  • Afla sér upplýsinga um það sem viðkemur sjálfbærni
  • Beita aðferðum til að stuðla að eigin sjálfbærni
  • Flokka umbúðir og afganga á réttan hátt
  • Vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Þekkja styrkleika sína og geta nýtt þá á jákvæðan hátt í umhverfi sínu
  • Kaupa inn sem besta vöru með tilliti til hollustu og sjálfbærni
  • Skipuleggja flokkun og endurvinnslu á eigin heimili
  • Vera meðvitaður um eigin neysluvenjur og geta breytt þeim
  • Nýta mat á hagkvæman hátt með sjálfbærni í huga
  • Vinna með öðrum og sjálfstætt
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.