Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410447479.42

  Starfsnám með áherslu á störf í opinbera geiranum
  STAR1OG05
  9
  starfsnám
  Störf í opinbera geiranum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í áfanganum er áhersla lögð á að nemendur öðlist þá þekkingu og færni sem þeir þurfa til að geta tekist á við störf á opinberum stofnunum þar sem unnið er með börn, fullorðna einstaklinga og fólk á öllum aldri með fötlun. Nemendur læra um þroska barna á leik- og grunnskólaaldri og merkingu helstu hugtaka innan uppeldisfræðinnar. Fjallað verður um hvað einkennir starf með mismunandi aldurshópum og á mismunandi þroskaskeiðum. Fjallað verður um hugtakið uppeldi fyrir alla og gildi þess fyrir einstaklinginn og samfélagið. Nemendur læra um mikilvægi þess að efla sjálfstraust og færni í samskiptum almennt. Þeir kynnast hvaða breytingar verða hjá einstaklingum með auknum þroska og hækkandi aldri og fjallað verður um ýmis atriði í tengslum við það, sem og um fötlun, öldrun og mismunandi vinnu með öllum þessum hópum. Skoðuð eru markmið leik- og grunnskóla í opinberum lögum auk þeirra laga og reglugerða sem við eiga hverju sinni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Mismunandi störfum sem tengjast fræðslu og umönnun
  • Mismunandi þroskaskeiðum og þroskaþáttum
  • Þörfum mismunandi hópa varðandi fræðslu og umönnun
  • Mikilvægi þess að öðlast færni í samskiptum og samstarfi
  • Margbreytileika mannlífsins á öllum aldursskeiðum
  • Mikilvægi þess að allir njóti jafnréttis og búi við lýðræði
  • Mikilvægi heilbrigðis og velferðar fyrir þá hópa sem þeir vinna með hverju sinni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Þekkja mismunandi þarfir einstaklinga
  • Meta eigin færni og styrk til að vinna með öðrum
  • Taka þátt í samræðum og umgangast mismunandi hópa fólks
  • Beita aðferðum uppeldisfræðinnar
  • Nota þekkingu sína í starfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta unnið með mismunandi hópum fólks
  • Hvetja einstaklinga til sjálfshjálpar
  • Aðstoða einstaklinga til sjálfshjálpar
  • Beita gangrýnni og skapandi hugsun
  • Taka þátt í samræðum við mismunandi hópa
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.