Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410449408.16

  Starfsnám með áherslu á nýsköpun
  STAR1NS05
  8
  starfsnám
  Nýsköpun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í áfanganum er lögð áhersla á að efla skilning og þekkingu nemenda á því hvernig einyrkjastarfsemi og fyrirtæki eru skipulögð, búin til og rekin. Að nemendur átti sig á mikilvægi viðskiptaáætlana og öðlist þá grunnkunnáttu sem þarf til að búa til slíkar áætlanir. Að nemendur geti fylgt eftir og þróað viðskiptahugmynd og komið henni í framkvæmd í þeim tilgangi að skapa sér atvinnu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu einyrkjastarfsemi
  • Hugtakinu fyrirtæki
  • Hugtakinu viðskiptaáætlun
  • Hvernig þörf fyrir þjónustu og/eða vöru er metin
  • Jafnrétti í samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Gera þarfagreiningu
  • Nota hugarflug til að skapa nýjar hugmyndir – hugsa á skapandi hátt
  • Skiptast á skoðunum til að auka hugmyndaflæði
  • Vinna með öðrum í hópi að eigin og annarra hugmyndum
  • Búa til viðskiptaáætlun
  • Setja sér raunhæf markmið
  • Útskýra og rökstyðja verkefnið sitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Koma hugmyndum sínum um verkefni í framkvæmd
  • Sýna frumkvæði og skapandi hugsun
  • Skapa sér atvinnutækifæri
  • Vera virkur í samstarfi við aðra
  • Vera virkur og ábyrgur þátttakandi í samfélaginu
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.