Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410455474.34

  Skynnám með áherslu á umhverfið
  SKNÁ1UM03
  2
  Skynnám
  Umhverfið
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Tekið er fyrir afmarkað efni í hverjum tíma. Byrjað er að fjalla um efnið á sjónrænan og heyrnrænan hátt. Viðfangsefnið er svo skoðað og handfjatlað.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Ólíkum efnum úr náttúru Íslands
  • Áferð efna úr umhverfinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að greina á milli ólíkra efna
  • Að greina á milli ólíkrar áferðar
  • Að upplifa með sinni skynjum áferð og efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Hafa upplifað ólík efni og áferð
  • Vera betur tilbúinn til að taka á móti skynörvun í sem víðustu samhengi
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.