Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410455922.18

  Skynnám með áherslu á stærðfræði
  SKNÁ1ST03
  1
  Skynnám
  Stærðfræðihugtök
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Farið verður yfir nokkur undirstöðuhugtök stærðfræðinnar á einfaldan og fjölbreyttan hátt. Byrjað er að fjalla um efnið á sjónrænan- og heyrnrænan hátt. Tekin eru fyrir grunnform og grunnhugtök eins og fyrir framan, fyrir aftan, ofan, neðan og einnig tölustafir og einfaldar reiknisaðgerðir. Viðfangsefni og mismunandi form eru skoðuð og yfirfærð á námsumhverfið.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Að mismunandi form eru í umhverfinu
  • Að formin eru ólík og eru allsstaðar
  • Að til er fjöldi tölustafa sem tákna ákveðinn fjölda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að greina á milli forma
  • Að skoða mismunandi form
  • Að nefna mismunandi form
  • Að þekkja tölustafi
  • Að kynnast mismunandi reikniaðferðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í umræðum um form í náttúrunni
  • Reikna einföld dæmi úr daglegu lífi
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.