Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410457361.14

  Lýðheilsa með áherslu á sund
  LÝÐH1SU02
  22
  lýðheilsa
  Sund
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Æfðar eru mismundandi sundaðferðir, áhersla verður lögð á tæknina að baki hverri sundaðferð og hvernig má efla úthald.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Að sundið getur verið skemmtileg tómstund
  • Að með því að stunda sund er hægt að styrkja líkamann, úthald og þrek
  • Að sund er holl og góð hreyfing fyrir líkamann
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að koma sér yfir laug með eða án hjálpartækja
  • Að beita tækni varðandi fótatök
  • Að beita tækni varðandi handahreyfingar
  • Að beita tækni varðandi legu
  • Að beita tækni varðandi öndun
  • Að bæta úthald sitt
  • Að ná valdi á ýmsum reglum sem gilda á sundstöðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Fara í sund og synda það sund sem hæfir
  • Synda sér til heilsubótar
  • Að æfa sund hjá sundfélagi
  • Fara eftir reglum sem gilda á sundstöðum
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.