Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410463707.53

  Lífsleikni með áherslu á líkamann og tilfinningar
  LÍFS1LK05
  19
  lífsleikni
  Líkaminn og tilfinningar
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Fjallað verður um tilfinningar og almenna líðan. Einnig heiti ýmissa líkamshluta og hvaða hlutverki þeir gegna. Rætt er um að líkami sé einkaeign sérhvers einstaklings.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Líkamanum og starfsemi hans
  • Mismunandi tilfinningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að skilja eigin tilfinningar
  • Að hemja tilfinningar ef þær verða yfirdrifnar
  • Að virða tilfinningar annarra
  • Að þekkja líkama sinn, starfsemi og vita hvaða hlutverki helstu líkamshlutar gegna
  • Að vera meðvitaður umað hann ráði yfir líkama sínum
  • Að þekkja einkasvæði
  • Að kunna að setja mörk
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta stjórnað tilfinningum sínum á sem bestan hátt
  • Virða tilfinningar annarra
  • Tileinka sér lífsstíl sem stuðlar að góðri heilsu og líkamlegum framförum
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.