Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410464048.34

  Lífsleikni með áherslu á starfsmám
  LÍFS1NS05
  22
  lífsleikni
  náms-og starfsfræðsla
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Fjallað verður um fjölbreytta gerð vinnustaða og helstu reglur sem gilda á vinnustöðum. Farið verður í vettvangsferðir og tækifæri til áframhaldandi náms verður skoðað.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Að til eru fjölbreyttir vinnustaðir
  • Að ákveðnar reglur gilda á vinnustöðum
  • Námstilboðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að lesa á klukku
  • Að fylgja fyrirmælum
  • Að þekkja einfaldar reglur varðandi vinnu, vinnustaði og nám til framtíðar
  • Að vinna verkefni í skólanum og fara eftir fyrirmælum
  • Viðeigandi framkomu
  • Að fylgja almennum hreinlætiskröfum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Meta það sjálfur eða í samráði við kennara hvaða atvinna hentar honum
  • Meta það sjálfur eða í samráði við kennara hvaða nám að loknum framhaldsskóla hentar honum
  • Meta það sjálfur eða í samráði við kennara hvað ferðamöguleikar henta til að komast á milli staða
  • Sýna í framvæmd að hann hafi vald á ýmsum reglum s.s. stundvísi og reglum sem varða heinlæti og framkomu
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.