Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410703002.09

  Lýðheilsa með áherslu á bóklegt nám
  LÝÐH1XX02
  24
  lýðheilsa
  hreyfing og lýðheilsa - bóklegt
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áfanginn er bóklegur og fer fram í formi umræðna og tímaverkefna. Unnið verður með forvarnir sem tengjast hreyfingu, næringu, umhverfi, áfengi, reykingum, fíkniefnum, hreinlæti, tannheilsu, kynsjúkdómum og getnaðarvörnum. Lögð verður áhersla á að auka heilsulæsi, en það eru hæfileikar sem ráða því hversu vel nemanda gengur að nálgast upplýsingar og nýta sér þær til að efla og viðhalda góðri heilsu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökunum um forvarnir og heilbrigði
  • Mikilvægi góðrar heilsu
  • Hvað reglubundin hreyfing er góð forvörn fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma
  • Helstu flokkum næringarefna
  • Mikilvægi þess að velja hollt mataræði framyfir óhollt
  • Skaðsemi reykinga, áfengis og vímuefna á líkamlega, andlega og félagslega heilsu
  • Hvernig umhverfið og nærsamfélagið hefur áhrif á lífsgæði fólks
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Lesa innihaldslýsingar á matarumbúðum
  • Nýta sér heimasíður, bæklinga og rannsóknir til þess að viðhalda og/eða bæta eigin heilsu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta heilsulæsi sitt til að nálgast upplýsingar og nýta sér þær til að efla og viðhalda góðri heilsu
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.