Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1412771473.15

  Starfsnám með áherslu á atvinnuþátttöku
  STAR1AÞ05
  17
  starfsnám
  Atvinnuþátttaka
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður á að kynna sér ýmis störf og mismunandi vinnustaði. Námið felur í sér að nemendur þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. Starfsnám getur farið fram í skólanum og úti á vinnustöðum. Með því að tengja námið við vinnustaði öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður oft skýrari.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreyttum vinnustöðum
  • Að þjálfun og undirbúningur er mikilvægur áður en farið er út á vettvang
  • Mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum
  • Þeim hættum sem geta verið í starfsumhverfinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita fjölbreyttu verklagi
  • Vinna eftir skipulagi
  • Mæta til vinnu á réttum tíma
  • Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað
  • Fylgja samskiptareglum á vinnustað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í atvinnulífinu
  • Vinna verkefni sjálfstætt eða eftir leiðsögn
  • Hafa trú á eigin færni og sjálfstraust til þess að takast á við ný verkefni
  • Biðja um aðstoð ef þess þarf
  • Tilheyra starfsmannahópi
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.