Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1412772747.08

  Starfsnám með áherslu á vettvangsferðir
  STAR1VF05
  18
  starfsnám
  Vettvangsferðir
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Námið er að hluta til bóklegt nám og að hluta til fer námið fram í vettvangsferðum. Farið verður yfir samskiptareglur, öryggis og umhverfismál, réttindi og skyldur og hættur í umhverfinu. Í vettvangsferðum kynnast nemendur helstu atvinnutækifærum í umhverfinu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á m.t.t. atvinnuþátttöku.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreyttum vinnustöðum í nærumhverfinu
  • Tilgangi starfs og mikilvægi þess í tengslum við önnur störf
  • Viðeigandi framkomu í vettvangsferðum
  • Hættum sem geta verið í starfsumhverfinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að fara í vettvangsferðir og kynna sér sérsvið hvers staðar
  • Sækja sér upplýsingar um nýja og framandi vinnustaði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Þekkja mismunandi vettvangsstaði og átta sig á hlutverkum þeirra
  • Mikilvægi þess að mæta stundvíslega
  • Fara í vettvangsferðir út frá námslegum markmiðum
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.