Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1413208880.05

  Lífsleikni
  LÍFS1ES05
  47
  lífsleikni
  einstaklingur, framtíð, félagsþroski, samfélag, samskipti, sjálfstraust, virðing, ábyrgð
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  VS
  Megináherslan er lögð á viðfengsefni sem tengjast því að vera manneskja í samfélagi, nemandi í framhaldsskóla og að móta sér framtíðarsýn.Unnin eru margvísleg verkefni um málefni sem brenna á ungu fólki. Verkefnin eru ýmist unnin í hópavinnu eða einstaklingslega. Mikil áhersla lögð á góða hegðun, jákvæð samskipti innan hópsins, vinnusemi og ástundun.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
  • leiðum til að efla sjálfsmynd og eiga góð samskipti við aðra
  • kostum góðs og heilbrigðs félagslífs
  • því sem þarf til að vera virkur og ábyrgur þegn í samfélaginu
  • mikilvægi jákvæðrar framtíðarsýnar
  • námskröfum skólans og árangursríkum námsaðferðum
  • rekstri heimila
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja sér raunhæf framtíðarmarkmið varðandi nám og starf
  • stunda árangursríkt nám í framhaldsskóla
  • efla félagsþroska sinn
  • eiga góð samskipti við aðra
  • hlýða lögum og reglum í samfélaginu
  • taka ábyrgð á gerðum sínum
  • að tjá sig í stórum eða litlum hópum
  • áætlanagerð varðandi heimilisrekstur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • efla styrkleika sína og vinna að því að þeir nýtist sem best
  • geta skipst á skoðunum, tekið þátt í rökræðum og fylgt málum eftir
  • taka ábyrgð á eigin fjármálum
  • geta lagað sig að margbreytilegum aðstæðum í lífi og starfi
  • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi
  Lögð verður áhersla á fjölbreytt námsmat. Metin verða verkefni af ýmsu tagi sem nemendur leysa í kennslustundum og/eða heima.