Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1415005004.66

  Nám og störf í Danmörku
  DANS2NS05
  11
  danska
  DANS2NS05
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Um bekkjarkennslu er að ræða og fer kennslan að mestu leyti fram á dönsku. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, geri sér grein fyrir eigin ábyrgð, geti fylgst með framvindu í námi sínu og metið eigin færni skv. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum. Áhersla er á notkun upplýsingatækni og vinna nemendur að stærri verkefnum sem þeir gera grein fyrir bæði skriflega og munnlega í bekknum. Fimm þættir tungumálanáms eru þjálfaðir jafnt og þétt og er ætlast til að nemendur hafi öðlast hæfni B2 í lestri og ritun samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. Í tali, samræðum og hlustun er hæfniviðmiðið B1. Í lok annar afhenda nemendur verkefnabók sína (portfoliomöppu) með helstu verkefnum annarinnar og gera grein fyrir efni hennar í munnlegu prófi.
  DANS2MM05 (Mál, menning og máfræði)með einkunnina 5,0.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • möguleikum á námi og starfi í Danmörku og víðar
  • • grundvarallaruppbyggingu dansks samfélags
  • • orðaforða sem tengjast viðfangsefnum áfangans
  • • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s greinamerkjasetningu, gerð atvinnuumsókna, kynningarbæklinga og fréttagreina
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja talaða ríkisdönsku með orðaforða daglegs máls ásamt því að skilja algengustu orðasambönd tungumálsins
  • • lesa mismunandi textagerðir og beita viðeigandi lestraraðferðum
  • • taka virkan þátt í daglegum samskiptum og beita málfari við hæfi þegar málið er talað hægt og skýrt
  • • tjá sig allvel um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum
  • • geta fundið mismunandi upplýsingar á dönskum heimasíðum t.d. um nám og störf í Danmörku
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • skilja daglegt talað mál (B1), svo sem samræður og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir umræðuefnið
  • • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt (B2)
  • • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynntar, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar skriflega um efni þeirra (B2)
  • • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á einfaldan hátt
  • • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  • • tjá sig á einfaldan hátt og beita dönsku við margs konar aðstæður (B1)
  • • geta útskýrt á einfaldan hátt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi (B1)
  • • skrifa margs konar læsilegan texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig (B2)
  • • sækja um nám og starf í Danmörku
  • • vera ábyrgur notandi Netsins
  • • vinna í hópi með öðrum nemendum, skiptast á skoðunum og virða margvísleg sjónarmið
  Í lok áfangans er skriflegt og munnlegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, verkefnum og ástundun nemandans á önninni. Námsmat verkefna annarinnar samanstendur af mati kennara, nemandans auk samnemenda hans. Skriflega lokaprófið samanstendur af: hlustun, lesskilningi, málnotkun (málfræði og ritun). Munnlega prófið er í lok annar þar sem nemandi velur eitt verkefni annarinnar og kennari annað og segir frá ásamt því að geta rætt um daglegt líf.