Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1415185000.81

  Líffræði 2 - Almenn lífeðlisfræði
  LÍFF2BB05
  28
  líffræði
  Almenn lífeðlisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er byrjunaráfangi í lífeðlisfræði mannsins. Í honum eru tekin fyrir grunnatriði eins og frumustarfsemi, vefir, samvægi og samspil líffærakerfa. Að auki er fjallað um uppbyggingu og starfsemi þekjukerfis, taugakerfis, innkirtlakerfis, æxlunarkerfis, blóðrásarkerfis og öndunarkerfis.
  LÍFF2AA05 eða LÍFF2AH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heildarskipulagi mannslíkamans
  • samvægi
  • uppbyggingu frumuhimnu og flutningi efna yfir hana
  • helstu vefjagerðum mannslíkamans
  • þekjukerfinu
  • taugakerfinu
  • innkirtlakerfinu
  • æxlunarkerfinu
  • blóðrásarkerfinu
  • öndunarkerfinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um lífeðlisfræði bæði á íslensku og ensku
  • nota fræðileg hugtök til að tala og skrifa um lífeðlisfræðileg viðfangsefni
  • nota einföld mælitæki og áhöld sem tengjast rannsóknum í lífeðlisfræði, s.s. blóðþrýstingsmæli, öndunarmæli og krufningaráhöld
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka skilning á lífeðlisfræðilegum viðfangsefnum
  • afla sér meiri þekkingar og takast á við frekara nám í lífeðlisfræði
  • meta á gagnrýninn hátt umfjöllun um lífeðlisfræðileg fyrirbæri
  • tengja lífeðlisfræðina við daglegt líf
  • taka upplýstar ákvarðanir um lífsstíl og eigið heilbrigði
  Áfanganum lýkur með lokaprófi. Einnig er metin vinna á önninni, s.s. verkefni úr verklegum æfingum, kaflapróf og ástundun.