Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1415964113.75

  Efnafræði 2 - Annar áfangi í grunnnámi almenn efnafræði
  EFNA2BB05
  27
  efnafræði
  Almenn efnafræði. Framhald
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Helstu viðfangsefni áfangans eru reikningar út frá efnajöfnum, eiginleikar lofttegunda og gaslögmálin, varmabreytingar við efnahvörf og varmamælingar, hraði efnahvarfa og áhrifaþættir á hann, grunnhugtök atóma- og skammtafræðinnar og rafeindaskipan, lotubundnir eiginleikar frumefna, lögun sameinda, skautun og rafdrægni, tengi milli sameinda sem og inngangur að lífrænni efnafræði. Nemendur eru þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum, framkvæmd tilrauna og framsetningu niðurstaðna í skýrslum. Nemendur nota upplýsingartækni til að safna mælingum úr tilraunum og vinna úr þeim í einstaklings- og hópvinnu.
  EFNA2AA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum mól og mólstyrk.
  • helstu eiginleikum lofts og ástandslíkingu lofttegunda.
  • muninum á varma og hita, inn- og útvermum efnahvörfum, hvarfvarma, varmamælingum og myndunarvarma.
  • hvarfhraða og áhrifaþáttum á hann.
  • helstu hugtökum skammtafræðinnar eins og tvíeðli ljóss, línulitrófum, skammtatölum, svigrúmum, rafeindahýsingu og rafeindaskipan atóma og jóna.
  • lotubundnum eiginleikum frumefna, s.s. atómstærð, jónunarorku og rafeindafíkn.
  • lögun sameinda og svigrúmablöndun.
  • rafdrægni og skautun tengja og sameinda.
  • kröftum milli sameinda.
  • gufunar- og bræðsluvarma, suðu- og bræðslumarki og fasaskiptum.
  • sérstöðu vatns og leysni í vatni.
  • helstu einkennum fastra efna.
  • undirstöðum lífrænnar efnafræði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa dæmi um mólhlutföll og mólstyrk lausna.
  • beita ástandslíkingu lofts.
  • framkvæma varmamælingar og reikna út hvarfvarma.
  • nota myndunarvarmatöflur og gagnabanka.
  • útskýra áhrif helstu þátta á hvarfhraða og virkni hvata.
  • skrifa og túlka rafeindaskipan atóma og jóna og útskýra helstu lotubundnu eiginleika frumefna.
  • teikna þrvívíddarmyndir og Lewis-formúlur sameinda og sýna skautun einstakra tengja og sameindarinnar í heild.
  • spá um krafta milli sameinda og áhrif þeirra á eðliseiginleika efnanna.
  • útskýra eiginleika vatns og þýðingu þeirra fyrir umhverfið okkar.
  • útskýra helstu eiginleika og kristalbyggingu fastra efna.
  • flokka lífræn efni eftir virkum hópum.
  • ákvarða einfaldar reynslu- og sameindaformúlur.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta beitt þeim í umræðum og skriflegum verkefnum.
  • lesa gagnlegar upplýsingar úr töflum og gagnabönkum í efnafræði.
  • nota táknmál og fagorð efnafræðinnar á réttan hátt og setja útreikninga og lausnir sínar fram á skýran og skipulagðan hátt.
  • framkvæma tilraunir samkvæmt verklýsingu á sjálfstæðan hátt með takmarkaðri leiðsögn.
  • nota upplýsingartækni eins og tölvutengdan mælibúnað, gagnabanka og töfluforrit til að framkvæma og vinna úr tilraunum.
  • túlka mælingar og athuganir og setja lokaniðurstöður fram í skýrslum eftir alþjóðlegum reglum fagsins.
  • tengja námsefni áfangans við umhverfi sitt og daglegt líf.
  • umgangast efni og áhöld af ábyrgð og virðingu með hliðsjón af eigin öryggi og annarra sem og umhverfinu.
  • takast á við framhaldsnám í greininni.
  Námsmat byggir á: Verkefnum og tilraunum á önn. Áfanga lýkur með lokaprófi.