Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1416998104.21

  Stærðfræði 5 - Heildun, runur og raðir, diffurjöfnur.
  STÆR3EE05
  63
  stærðfræði
  Heildun, diffurjöfnur, runur og raðir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Heildun, diffurjöfnur, runur og raðir, þrepun.
  Nemandi skal hafa lokið STÆR3DD05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Diffrun vísis- og lografalla. Andhverfur hornafalla og diffrun þeirra. Heildun og heildunaraðferðir. Notkun heildunar til að leysa flatarmáls og rúmmálsdæmi. Þrepun, runur og raðir og einfaldar diffurjöfnur.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita táknmáli í meðferð falla og í útreikningi heilda.
  • Beita heildunarreikningi til að finna flatarmál svæða og rúmmál snúða.
  • Beita þrepun til að sanna reglur.
  • Beita runum og röðum til að leysa ýmis vandamál.
  • Nota grafíska vasareikna við lausn verkefna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja lausnir sínar skipulega fram og og nota stærðfræðilegt táknmál rétt.
  • Skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.
  • Nýta sér þá þekkingu og leikni sem hann öðlast í áfanganum til að setja fram stærðfræðilegar sannanir og til að tengja saman ólíka efnisþætti.
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og innsæi við lausn verkefna og þrauta.
  • Klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka lausnirnar.
  Námsmat byggist á frammistöðu á lokaprófi og vinnu á önninni, þ.e. á verkefnavinnu, tímaæfingum og heimaverkefnum.