Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1416998250.35

  Heildun, tvinntölur og diffurjöfnur
  STÆR3FU05
  64
  stærðfræði
  Heildun, tvinntölur og diffurjöfnur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Pólhnit, tvinntölur, diffurjöfnur, notkun diffrunar og heildunar.
  Nemandi skal hafa lokið STÆR3EE05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu eiginleikum tvinntalna og lausnum einfaldra margliðujafna í tvinntalnakerfinu.
  • Annars stigs línulegum diffurjöfnum og tengslum þeirra við tvinntölur.
  • Hvernig hægt er að nota diffurjöfnur til að leysa orðadæmi.
  • Mismunandi aðferðum við diffrun og heildun og notkun þessara aðferða við lausn ýmissa verkefna.
  • Þrívíðu hnitakerfi og nokkrum lykilhugtökum í þrívíðri rúmfræði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita táknmáli í meðferð pólhnita og tvinntalna og þrívíddarhnita.
  • Beita heildunarreikningi til að finna rúmmál hluta og diffrun til að rannsaka ýmsa ferla.
  • Leysa bestunardæmi sem byggjast á samþættingu aðferða úr fyrri áföngum.
  • Vinna með nokkur lykilhugtök þrívíddarrúmfræði.
  • Setja lausnir fram með ítarlegum og nákvæmum hætti.
  • Nota grafíska vasareikna eða tölvur við lausn verkefna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja lausnir sínar skipulega og rétt fram, þannig að táknmál, texti og skýringarmyndir renni saman í læsilega heild.
  • Skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.
  • Nýta sér þá þekkingu og leikni sem hann öðlast í áfanganum til að setja fram stærðfræðilegar sannanir og til að tengja saman ólíka efnisþætti, meðal annars úr fyrri áföngum.
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og innsæi við lausn verkefna og þrauta.
  • Klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka lausnirnar.
  Námsmat byggist á frammistöðu á lokaprófi og vinnu á önninni, þ.e. á verkefnavinnu, tímaæfingum og heimaverkefnum.