Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417439239.38

  Franska B
  FRAN1FB05
  3
  franska
  hlustun og ritun, lesskilningur, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur fá aukna þjálfun í að skilja einfalt talað og ritað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt. Nemendur eru æfðir í framburði og tjáningu með talæfingum og mikil áhersla er lögð á hlustun svo að nemendur geti skilið venjulegt franskt tal- og ritmál og öðlist þá undirstöðu í frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi. Í áfanganum kynnast nemendur franskri menningu og samfélagi betur og eru þeir þjálfaðir í að nýta sér gagnlega hjálparmiðla á Netinu, svo sem orðabækur. Áfanginn er á stigi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
  FRAN1FA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • • völdum grundvallarþáttum málkerfisins
  • • menningu, samskiptavenjum og siðum frönskumælandi þjóða
  • • ýmsum leiðbeiningum sem tengjast námsefni áfangans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt
  • • lesa og greina texta sem innihalda algengan orðaforða
  • • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • • geta tjáð sig á einfaldan hátt með því að beita orðaforða, málvenjum og framburði
  • • skrifa stuttan, einfaldan texta um þekkt efni með viðeigandi málfari
  • • fara eftir grundvallarreglum um ritað mál
  • • geta notað upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • lesa texta og greinar, ef fjallað er um efni sem er nemandanum kunnuglegt
  • • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt
  • • skrifa samantekt á tilteknu efni eða skrifa um áhugamál og sitt nánasta umhverfi
  • • takast á við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum
  • • geta metið eigið vinnuframlag og stöðu og samnemenda sinna
  • • bera ábyrgð á eigin námi
  Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.