Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417519855.78

  Inngangur að alþjóðafræði
  ALÞJ2IA05
  1
  Alþjóðafræði
  alþjóðakerfið, alþjóðasamskipti, samvinna Evrópuríkja
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um alþjóðakerfið og valdir þættir þess skoðaðir sérstaklega. Varpað er ljósi á alþjóðasamskipti, þ.á.m. þátttöku Íslands í þeim. Þá er fjallað um samvinnu Evrópuríkja á síðustu áratugum og tiltekin ríki skoðuð sérstaklega. Áhersla er lögð á virkni nemenda og fjölbreytni í gagnanotkun og framsetningu. Verkefnin felast í skriflegum verkefnum þar sem tekin er sjálfstæð afstaða til fyrirliggjandi námsefnis og hóp- og paraframsöguverkefnum. Gert er ráð fyrir að nemendur sæki kennslustundir og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.
  Grunnskólapróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • hugtökum, kenningum, viðfangsefnum og aðferðum greinarinnar
  • • mismunandi sjónarhornum á alþjóðleg gildi og siðferði
  • • þýðingu greinar fyrir upplýsta samfélagslega umræðu og gagnrýna hugsun
  • • réttindum og skyldum í alþjóðasamfélaginu og takmörkunum þeirra
  • • helstu alþjóðastofnunum og -samtökum, sögu þeirra og tilgangi
  • • stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu og helstu áhrifavöldum hennar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • setja viðfangsefni fram á skýran, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt
  • • vinna á skilvirkan hátt, sýna frumkvæði og samvinnu við nám og störf
  • • verja rökstudda afstöðu sína
  • • taka þátt í umræðu og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn hátt
  • • beita kenningum á viðfangsefni greinar og við lausn hagnýtra verkefna
  • • beita upplýsingatækni við þekkingarleit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • • rökræða skoðanir annarra á yfirvegaðan og fordómalausan hátt
  • • útskýra viðhorf fólks á ýmsum stöðum og tímum
  • • efla siðferðilega dómgreind sína
  • • greina upplýsingar og efni fjölmiðla um alþjóðleg málefni á gagnrýninn hátt
  • • greina áhrif umhverfis, sögu og menningar á stöðu ríkja í alþjóðasamfélaginu
  • • skýra samspil mannréttinda og samfélagslegra skyldna
  • • sýna frumkvæði í verkum sínum og samskiptum
  • • auka framtíðarmöguleika sína í áframhaldandi námi eða starfi og daglegum viðfangsefnum
  Í áfanganum er lokapróf en vinnueinkunn vegur því sem næst jafnmikið og er að mestu gefin út frá mati á verkefnum, mati á viðhorfum og virkni í námi og annarprófi.