Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417526572.6

  Margliður og hnitakerfið
  STÆR2MM05
  37
  stærðfræði
  fleygbogar, hnitakerfið, margliður, mengi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er mest unnið með hnitakerfið. Byrjað er með mengjum og mengjaaðgerðum. Aðgerðir á margliðum s.s. deiling margliða og síðan er unnið sérstaklega með beinu línuna og fleygboga og endað á kynningu á diffrun. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni heima og standi skil á þeim annað hvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega. Kennari fer síðan yfir heimaverkefni og nemendur fá endurgjöf. Í kennslustundum eru notaðar reiknivélar. Einnig eru verkefni leyst með stærðfræðiforritum t.d. forritinu GeoGebra.
  STÆR2PÞ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • mengjum og grunnaðgerðum mengja
  • • talnalínunni, algildi og biltáknum
  • • liðun og þáttun margliða
  • • rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti
  • • jöfnu línu, annars stigs jöfnum, algildisjöfnum, línulegum og annars stigs ójöfnum
  • • margliðum: skilgreining, deiling, núllstöðvar og formerki
  • • jöfnu fleygboga
  • • merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja að stærðfæðin hefur eigin framsetningarmáta
  • • tjá sig um aðferðir sínar bæði í rituðu og mæltu máli og vera læs á texta sem inniheldur stærðfræðitákn og hugtök
  • • vinna með grunnaðgerðir mengja
  • • kunna að fara með talnamengin N,Z,Q,R
  • • finna lausnir annars stigs jafna
  • • vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti
  • • diffra einföld föll
  • • nota vísindaleg reikniforrit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
  • • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli og myndrænt
  • • vinna á skilmerkilegan hátt með hugtök námsefnisins
  • • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna
  • • beita skipulegum aðferðum við að leysa verkefni og setja upp jöfnur
  • • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina
  • • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og í texta og sanna ákveðnar reglur
  • • beita einföldum samsettum röksemdum
  Próf er í áfanganum í annarlok og frammistaða nemenda á önninni þ.m.t. í skyndiprófum og örprófum, heimadæmum og ástundun kemur einnig inn í lokaeinkunn.