Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417528555.9

  Þríhyrningar og algebra
  STÆR2ÞA05
  39
  stærðfræði
  algebra, hlutföll, veldi, þríhyrningar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta. Mikil áhersla er lögð á algebru, liðun og þáttun auk velda- og rótareikning. Auk þess er farið ítarlega í prósentureikning. Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað um frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyrninga og þannig búið til afleiðslukerfi. Nemendur kynnast hornaföllunum í rétthyrndum þríhyrningum. Um bekkjarkennslu er að ræða og fer kennslan að mestu leyti fram í formi fyrirlestra. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum.
  Grunnskólapróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • liðun og þáttun
  • • veldareikningi og rótarreglum
  • • hlutfallareikningi, prósentureikningi, vöxtum og vaxtavöxtum
  • • frumsendum, skilgreiningum og reglum í evklíðskri rúmfræði
  • • þríhyrningum og hornaföllum
  • • jöfnum af fyrsta stigi, tveimur jöfnum með tveimur óþekktum stærðum, óuppsettum jöfnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • beita þeim reglum sem tilheyra námsefninu og leysa verkefni og dæmi sem lögð eru fyrir
  • • beita velda- og rótarreglum
  • • fylgja eftir sönnunum á stærðfræðireglum
  • • setja upp og leysa jöfnur sem innihalda tvær óþekktar stærðir
  • • reikna stærð allra horna og hliða í þríhyrningum með notkun hornafalla og annarra reikniregla
  • • meðhöndla algebrubrot
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra
  • • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um þær við aðra og útskýra hugmyndir sínar
  • • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við lausn og framsetningu
  • • vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • • beita skipulegum aðferðum við lausnir þrauta úr kunnuglegu samhengi og geta útskýrt aðferðir sínar
  • • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýna áræðni, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausnir
  • • klæða hversdagsleg verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka lausnir
  • • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta og beita einföldum röksemdum
  Námsmat er samsett úr vinnueinkunn á grundvelli ástundunar, verkefnavinnu og skyndikannanna auk skriflegs lokaprófs í lok annar.