Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1420025217.94

  Afleiður, ferlarannsóknir
  STÆR3FA05
  74
  stærðfræði
  afleiður, ferlarannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verður farið í fallafræði, nokkur föll t.d. vísis og lógaritmaföll, samfelld föll, markgildi. Afleiða falls og diffrun notuð við könnun á ferlum falla.
  STÆ3KV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fallahugtökum
  • eiginleikum vísis og lógaritmaföllum
  • markgildishugtakinu
  • samfeldnishugtakinu
  • afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiðan gefur um fallið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa vísis- og lógaritmajöfnur
  • nota skilgreiningu á afleiður til að finna afleiðu falls
  • beita afleiðureglum til að diffra föll
  • nota afleiður til að kanna föll
  • beita stærðfræðilegri framsetningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota afleiður sem hjálpartæki við að teikna og túlka gröf falla
  • nota afleiður til að leysa ýmis hagnýt verkefni, s.s. að finna hágildi og lágildi fyrir gefið fall
  • geta skráð lausnir sínar skipulega og skilmerkilega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  • beita skipulegum aðferðum við leit að lausn verkefna og geta útskýrt aðferðir sínar
  • fylgja röksemdafærslum og skilja þær
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá