Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1420637768.59

  Menningar- og samtímasaga
  SAGA3MH05
  15
  saga
  menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um sögu síðustu áratuga ásamt því sem farið er í valda þætti menningarsögu. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og fjölbreytni í gagnanotkun og framsetningu. Verkefnin felast í rituðu máli (heimildaritgerð) og skriflegum verkefnum þar sem tekin er sjálfstæð afstaða til fyrirliggjandi námsefnis, hóp- og paraframsöguverkefnum, stuttmyndum, heimasíðum og útvarpsþáttum. Í mörgum tilvikum velja nemendur sjálfir heppilegasta framsetningarmátann, miðað við efnið sem gera á skil.
  Saga2MS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til frekara náms í greininni
  • • nauðsyn faglegrar og fræðilegrar umræðu í námi og starfi
  • • þeim hugmyndum sem mótað hafa viðhorf fólks til jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • greina fjölbreytt orsakasamhengi
  • • taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu
  • • skipuleggja tíma sinn á raunhæfan hátt
  • • vinna sjálfstætt við skapandi rannsóknarvinnu
  • • skrifa fræðilegan texta
  • • beita upplýsingatækni við þekkingarleit
  • • beita öguðum, faglegum og siðferðilega réttmætum vinnubrögðum
  • • beita gagnrýnni hugsun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • meta heimildir og rannsóknagögn á gagnrýninn hátt og setja fram rökstuddar tilgátur um viðfangsefni
  • • setja fram nákvæmar röksemdir fyrir skoðunum sínum
  • • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  • • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
  • • beita því verklagi sem hæfir rannsókn eða lausn verkefna og álitaefna hverju sinni
  • • setja fram rökstuddar hugmyndir um viðfangsefni greinar
  • • móta og skilgreina fagleg viðhorf sín til viðfangsefna viðkomandi greinar
  • • hefja háskólanám í félags-, mann- og hugvísindum
  Í áfanganum er lokapróf en vinnueinkunn hefur meira vægi og er að mestu gefin út frá mati á verkefnum (stórum og smáum), mati á viðhorfum og virkni í námi og mögulega annarprófi.