Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421236604.96

  Lífsleikni
  LÍFS1ÉG02
  53
  lífsleikni
  samfélagið, skólinn, Ég
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er ætlaður nemendum í upphafi skólagöngu. Efni áfangans eru ýmsir þættir sem tengjast því að vera nemandi í framhaldsskólanum og manneskja í samfélagi. Áhersla er lögð að nemendur læri á framhaldsskólakerfið sjálft, námsleiðir og skipulag náms miðað við mismunandi útgönguleiðir og áhugasvið. Einnig er tekið til umfjöllunnar staða einstaklingsins í samfélaginu, fjármál og réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Í lífsstílshlutanum er farið í forvarnarfræðslu af ýmsu tagi sem og ábyrgð einstaklingsins á eigin heilsu. Samhliða öðrum viðfangsefnum er lögð áhersla á að styrkja samkennd nemenda og efla tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skólaumhverfinu og skólastarfinu í heild sinni
  • námsmöguleikum, námsleiðum og ólíkum starfsgreinum í samfélaginu
  • hvernig undirbúa skal og flytja munnleg erindi við mismunandi aðstæður
  • kostum heilbrigðs lífstíls
  • hvað felst í ábyrgri hegðun í umferðinni
  • því hvað einkennir góð samskipti almennt og á samfélagsmiðlum
  • réttindum og skyldum á vinnumarkaði
  • grunnatriðum í fjármálum einstaklinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga um þær stoðir sem í boði eru í skólanum
  • skoða námsframboð og námsleiðir og tengja við áhugasvið
  • undirbúa mál sitt og færa rök fyrir skoðunum sínu og afstöðu
  • afla sér upplýsinga um þá þætti í lífinu sem áhrif hafa á heilbrigði
  • sýna ábyrga hegðun í umferðinni
  • skipuleggja og bera ábyrgð á eigin fjármálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér þær stoðir sem í boði eru í skólanum
  • skýra hvert hann stefnir og taka ábyrgð á eigin námi og framtíð
  • flytja mál sitt
  • greina hættur í umferðinni til að vera ábyrgur ökumaður
  • taka upplýstar ákvarðanir varðandi eigið líf og heilsu
  • útskýra eigin gildi varðandi samskipti almennt og á samfélagsmiðlum
  • vera læs á fjármál sín
  • vera ábyrgur og sjálfstæður einstaklingur á vinnumarkaði
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá