Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421757825.08

  Lestur og ritun
  ÍSLE2LR05(SB)
  47
  íslenska
  lestur og ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áfanginn byggist upp á lestri ólíkra texta og ýmiskonar ritun. Mikil áhersla verður lögð á að nemendur lesi texta sér til ánægju og stuðli þannig að aukinni lestrarfærni og túlkun. Í áfanganum verða nemendur þjálfaðir í ólíkum gerðum ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Nemendur munu læra helstu hugtök bókmenntafræðinnar og hvernig á að beita þeim. Þá munu nemendur styrkja eigin málfærni með því að flytja endursagnir og kynningar
  Nemandi hafi lokið íslensku úr grunnskóla með lágmarkseinkunn 8 eða hafi lokið undirbúningsáfanga á fyrsta hæfniþrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi tegundum bókmennta og grunnhugtökum í bókmenntafræði
  • ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
  • mikilvægi lesturs og lesskilnings almennt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns og ánægju ýmiskonar texta og geta fjallað um inntak þeirra
  • semja mismunandi texta þar sem gagnrýninni og skapandi hugsun er beitt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við ritun texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja eigin málfærni með því að nýta upplýsingar úr handbókum
  • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • lesa mismunandi texta sér til ánægju
  • skrifa skapandi texta
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir en í því felst m.a. að nemendur athugi ýmsa þætti efnisins, haldi fyrirlestra og taki þátt í umræðum í sambandi við þá, taki ýmis smápróf og leysi ýmiskonar verkefni. Gera má viðveru og virka þátttöku að skilyrði til að standast áfangann