Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421840447.81

  Framhaldsáfangi í bókfærslu og tölvubókhald
  BÓKF2BT05
  3
  bókfærsla
  Bókfærsla og tölvubókhald
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum læra nemendur að færa flóknara bókhald bæði dagbókarfærslur og uppgjör, færa endurmat fyrirtækja og uppgjör á T-reikningum. Einnig læra nemendur um skuldabréf og afföll sem þeim tengjast og verðtryggingu skuldabréfa. Kynnt er hvernig nota má upplýsingakerfi á borð við Microsoft Dynamics Nav til færslu bókhalds. Nemendur kynnast ótvíræðum kostum þess að færa bókhald með aðstoð tölvu. Helstu kerfi eru kynnt svo sem fjárhags-, viðskipta-, sölu-, birgða-, lánadrottna- og launakerfi ásamt því hvernig kerfin mynda eina heild. Kennsla byggist á innlögn kennara, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt, einir eða í hóp.
  BÓKF1BR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • mati vörubirgða
  • • bókhaldslegri meðferð skuldabréfa og hlutabréfa
  • • mismunandi réttarformi fyrirtækja
  • • mismunandi afskriftarreglum
  • • vísitölu og verðbótum
  • • sölu og sameiningu fyrirtækja
  • • uppsetningu bókhaldslykils, vörunúmera, viðskiptamanna og lánadrottna
  • • uppsetningu kennitalna til upplýsingaöflunar úr bókhaldi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • reikna meðalálagninu vörubirgða
  • • reikna og bóka verðbætur, vexti og afborganir af skuldabréfum
  • • reikna og bóka afföll skuldabréfa
  • • bóka færslur sem tengdar eru hlutabréfaeign
  • • reikna og bóka arðgreiðslur
  • • nota viðskiptahugbúnað til færslu fjárhags-, sölu-, viðskipta-, birgða- , lánadrottna-og launabókhalds og skilji tengsla kerfanna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • færa bókhald
  • • vinna sjálfstætt
  • • starfa með viðskiptahugbúnað, sér í lagi upplýsingakerfið Microsoft Dynamics Nav
  • • afla gagna og vinna með upplýsingar úr bókhaldi svo sem að finna afkomutölur fyrir tiltekið tímabil, sölu- og framlegðartölur fyrir einstakar vörutegundir, prenta skuldalista og launaseðla o.s.frv.
  • • stofna nýja bókhaldslykla
  Í áfanganum er lokapróf sem samanstendur af skriflegu prófi og prófi sem leyst er á tölvu. Lokaprófið gildir á móti ýmis konar vinnu, skyndiprófum og verkefnum sem og ástundun nemandans.