Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422445992.91

  3. áfangi í efnafræði á náttúrufræðabraut
  EFNA3JL05
  28
  efnafræði
  3. áfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut, jafnvægi, lofttegundir, oxun og afoxun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga sem er á 3. þrepi er aukin áhersla á að nemendur geti nýtt sér markvisst fyrri þekkingu, sýni sjálfstæðari vinnubrögð og tengi saman fleiri og flóknari efnisþætti. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: efnafræði lofttegunda, jafnvægi í efnahvörfum, sýrur og basar, jafnalausnir, títranir og leysnimargfeldi, orka í efnahvörfum og oxun og afoxun.
  EFNA2EH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • efnafræði lofttegunda
  • jafnvægi í efnahvörfum
  • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum
  • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi
  • oxun og afoxun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga
  • vinna með flóknari útreikninga tengda sýrum og bösum en áður
  • reikna orkubreytingar í efnahvörfum og tengja saman orkubreytingar og jafnvægisástand
  • vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði
  • sýna sjálfstæði við framkvæmd verklegra æfinga og og vinna úr niðurstöðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
  • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra
  • axla ábyrgð á eigin námsframvindu og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
  • nýta þekkingu úr efnafræði til að taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í rökræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá