Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422538902.4

  Menning og samfélag
  MENN3MS05
  1
  menning
  menningarfræði, samfélag, stjórnmál, trúarbrögð
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum eru grunnþættirnir sex lagðir til grundvallar. Þeir mynda nokkurs konar rauðan þráð í námskeiðinu og verða ólík menningarsamfélög og –heimar skoðuð og greind út frá þeim. Í áfanganum kynnast nemendur m.a. menningu og trúarbrögðum Asíu og Austurlanda nær. Sérstök áhersla verður lögð á að nemendur kynnist bókmenntum, samfélagi, stjórnmálum og menningu í víðum skilningi. Nemendur læra að tileinka sér helstu kenningar og aðferðir innan menningarfræða í þeim tilgangi að vera betur læs á ólíka menningarheima og –samfélög. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að nemendur verði færir í að nýta sér upplýsingtæknina í náminu.
  MENN2MS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • helstu kenningum og nálgunum innan menningar- og trúarbragðafræða
  • • ólíkum aðferðum, jafnt eigindlegum og megindlegum
  • • völdum menningarsamfélögum í Asíu og Austurlöndum nær
  • siðfræði í tengslum við meðferð gagna og höfundarréttar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • nota markvisst helstu kenningar og nálganir innan menningar- og trúarbragðafræða
  • • miðla efni myndrænt eða í rituðu/töluðu máli
  • • setja sig inn í ólík menningarsamfélög
  • • sjá hlutina út frá ólíkum sjónarhornum
  • • taka gagnrýna afstöðu til upplýsinga, stofnana samfélagsins og hvers kyns fjölmiðlaumfjöllunar
  • • gera sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta í mótun einstaklinga og samfélaga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið á fordómalausan en gagnrýninn hátt
  • • efla með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
  • • meta umhverfi sitt og eigin hugmyndir á uppbyggilegan hátt í krafti þekkingar og skarprar hugsunar
  • • átta sig á mikilvægi menningarlæsis í tengslum við alþjóðasamskipti
  • • efla með sér menningarnæmi
  • • átta sig á gagnvirkum tengslum menningar og einstaklings
  • • vera fær um að tengja grunnþættina sex við námsefni áfangans
  • • vinna með heimildir eftir viðteknum venjum þar að lútandi og virða höfundarétt í vinnu með gögn af ýmsum toga
  • • vinna með hvers kyns gögn og upplýsingar, móta þau og miðla til annarra
  • • vinna sjálfstætt að verkefnum
  Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum, æfingum og skriflegu hlutaprófi í lokin.