Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422874505.97

  Dansk mál og samfélag II
  DANS2UB05
  37
  danska
  evrópski tungumálaramminn, stig b2, undirstaða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á flóknari orðaforða en áður bæði í töluðu máli og rituðu. Áhersla er lögð á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinn enn frekar m.a. með lestri sérhæfðra fræðitexta. Nemendur kynnast dönskum bókmenntum og hvernig þær endurspegla danskt samfélag. Nemendur fái þjálfun í að tjá sig munnlega, kynnast hinum ýmsu mállýskum og hvar þær eru sterkastar. Farið verður í uppruna dönskunnar og skyldleika hennar við íslensku, tengsl landanna og áhrif þeirra á íslenska menningu og samfélag. Einnig farið stuttlega yfir sögu og menningu Færeyja og Grænlands, stöðu dönskunnar í þeim löndum og ríkjasambandi þeirra við Danmörk. Áfram verður lögð rík áhersla að vekja nemendur til meðvitundar um eigin ábyrgð á eigin námsframvindu, sjálfstæð vinnubrögð og auka skilning þeirra á ýmsum aðferðum til að tileinka sér tungumálið.
  DANS2BF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppruna dönskunnar og skyldleika við íslensku
  • tengsl landanna og áhrif þeirra á íslenska menningu og samfélag
  • öðrum málsvæðum þar sem danskan er annað tungumál
  • flóknari þverfaglegum orðaforða og orðasamböndum til undirbúnings fyrir nám í háskóla
  • hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem einkenna það
  • lesa sér til ánægju og til upplýsinga flóknari texta af margs konar gerðum og geta beitt viðeigandi lestraraðferðum, túlkað og tjáð sig um þá með viðeigandi orðaforða
  • beita málfari við hæfi í ræðu og riti til að tjá sig skýrt og örugglega um málefni sem hann þekkir og rökstyðja.
  • skrifa skýra og nákvæma texta, formlega sem óformlega, þar sem helstu rithefðum og reglum danskrar mál- og setningarfræði er fylgt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna um tiltölulega flókið efni sem hann þekkir vel til
  • lesa texta s.s. bókmenntatexta, greinar og skýrslur sem tengjast málefnum samtímans þar sem fram koma ákveðin viðhorf eða skoðanir
  • átti sig á tilgangi og afstöðu höfundar sem fram koma og bregðast við eða tjá skoðanir sínar um efni þeirra hvort sem er munnlega eða skriflega
  • taka þátt í skoðanaskiptum og setja fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi, fært rök fyrir þeim og svara viðmælendum á viðeigandi hátt
  • eiga frumkvæði að samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum geta útskýrt skoðanir sínar varðandi efni sem er ofarlega á baugi og lýst bæði kostum og göllum
  • eiga frumkvæði að samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  • geta útskýrt skoðanir sínar varðandi efni sem er ofarlega á baugi og lýst bæði kostum og göllum
  • skrifa skýra og nákvæma texta um ýmis flóknari mál s.s. ritgerðir og skýrslur og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga
  • vera meðvitaður um eigin færni og námsframvindu, sýna sjálfstæði í vinnubrögðum m.a. með því að nýta sér ýmis hjálpargögn, upplýsingaveitur á veraldarvefnum og námsforrit
  Óhefðbundið námsmat s.s. leiðsagnarmat, sjálfsmat, jafningjamat o.fl. Fjölbreytt verkefni sem metin verða jafnt og þétt yfir önnina. önnina.