Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422969520.27

  Franska D, fjórði áfangi
  FRAN2FD05
  5
  franska
  hlustun og ritun. menning og þjóðfélagsmál, lesskilningur, tal
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, tali og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á tjáningu í töluðu og rituðu máli og að auka orðaforða og unnið með flóknari formgerð frönskunnar. Nemendur kynnast enn frekar menningu frönskumælandi landa. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað kunnáttu sína við fjölbreyttar aðstæður daglegs lífs. Áfanginn er á stigi A2 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
  FRAN1FC05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • • öllum helstu grundvallarþáttum í uppbyggingu málkerfisins
  • • ýmsum almennum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og í öðrum frönskumælandi löndum
  • • útbreiðslu frönskunnar, ásamt ólíkum venjum, siðum, staðháttum og menningu frönskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja allvel talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
  • • lesa margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • • taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á
  • • skrifa styttri samfellda texta um efni sem hann þekkir, draga ályktanir og tjá eigin skoðanir og nota viðeigandi málfar
  • • nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • • eiga frumkvæði í samræðum og geta tekið þátt í skoðanaskiptum í málefnum sem hann þekkir
  • • tileinka sér aðalatriðin í frásögnum í fjöl- og myndmiðlum og átta sig á dýpri merkingu texta
  • • fjalla um atburði, ímyndaða og raunverulega á fjölbreyttari hátt en áður bæði munnlega og skriflega
  • • lesa sér til upplýsingar og ánægju efni af hæfilegu þyngdarstigi
  • • meta eigið vinnuframlag og stöðu sem og samnemenda sinna
  • • finna og nýta sér upplýsingar af netinu á frönsku á málefnum sem hann þekkir til
  Beita skal fjölbreyttu námsmati sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópska tungumálarammann. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum nemenda og á lokaprófi þar sem færniþættirnir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum. Dýpri og stærri verkefni skulu liggja til grundvallar vinnueinkunn.