Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423039444.42

  Þýska fyrir byrjendur
  ÞÝSK1AG05
  49
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið kennslunnar er að nemendur geti skilið einfalt rit- og talmál, geti tjáð sig skriflega og munnlega í tengslum við kennsluefnið, þekki grundvallaratriði þýskrar málfræði og byggi upp orðaforða. Upplýsingar um menningu, landafræði og sögu þýskumælandi landa eru líka hluti af kennslunni.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnorðaforða til að nota þýsku í samræmi við kennsluefnið
  • reglum um framburð í þýsku
  • þýskri réttritun
  • grunnatriðum í málfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál tengt kennsluefni þegar talað er hægt og skýrt
  • geta tjáð sig á einfaldan hátt
  • bera þýsku rétt fram
  • nota þýskar málfræðireglur bæði í ritun og töluðu máli í samræmi við kennsluefnið
  • nota kennslugögn sjálfstætt til að vinna verkefni og finna svör
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hafa einföld samskipti sem ferðamaður í þýskumælandi löndum eða við þýskumælandi ferðamenn á Íslandi
  • skilja einfalda þýska texta
  • skrifa stutta þýska texta
  Þetta er símatsáfangi. Námsmatið byggir á skriflegum verkefnum sem nemendurnir vinna heima eða í tímum, einnig á kaflaprófum, leiðarbók, vinnubók, mætingu, ástundun og virkni í tímum.