Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423438955.77

  Eðlisfræði, rafeindir, róteindir, straumur og spenna
  EÐLI3RE05
  23
  eðlisfræði
  Rafeindir, róteindir, straumur og spenna
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er farið yfir eiginleika hleðslu rafeinda og róteinda, straum, spennu og viðnám í rafrásum. Einnig er farið í afstæðiskenningu Einsteins og heimsfræði. Áhersla verður á skilning nemandans á efninu og að auka áhuga á viðfangsefninu.
  A.m.k. 5 einingar í eðlisfræði á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hleðslu atóma og agna
  • straumi, spennu og viðnámi í rafrásum
  • muni á einangrara og leiðara
  • afstæðiskenningu Einsteins
  • heimsfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna straum, spennu og viðnám í rafrás
  • reikna hleðslu agna
  • reikna út breytingu á tíma og lengd út frá afstæðiskenningunni
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leysa þau verkefni sem fyrir hann eru lögð í áfanganum
  • beita þeim reikniaðferðum sem kenndar eru í áfanganum
  • leysa verklegar æfingar og kynna niðurstöður þeirra
  • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
  • bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • vinna í hóp til þess að leysa raunveruleg vandamál með eðlisfræði
  • setja fram eðlisfræðileg umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.