Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423491434.13

  Þættir úr sögu 19. og 20.aldar
  SAGA2MÍ05
  51
  saga
  19.-20.öldin - valdir þættir úr mannkynssögu og Íslandssögu
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er hluti af brautarkjarna á félagsvísindabraut. Um er að ræða sögu vestrænnar menningar að mestu. Áherslan er á valda þætti í sögu 19. og 20. aldar, svo sem lífskjör, stjórnmál, samfélagsbreytingar og viðhorf. Íslandssögunni verður blandað inn í fyrrgreinda þætti og áhersla lögð á að nemendur átti sig á samhengingu á milli hennar og Evrópusögunnar. Samhliða umfjölluninni verður lögð áhersla á að nemendur átti sig á samhengi og samfellu í sögunni, leggi mat á viðfangsefnið. Nemendur vinna verkefni, bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni, sem þjálfa sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Jafnframt verður áhersla lögð á heimildaleit, mismunandi heimildir, kosti þeirra og galla og ýmsar leiðir til úrvinnslu á efni.
  SAGA2FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum vestrænnar sögu á 19. og 20. öld
  • helstu hugtökum og áhrifaþáttum sem einkenna tímaskeiðið
  • samhengi Íslandssögunnar við sögu Evrópu og heimsins
  • ýmsum sviðum sögunnar, s.s. einstaklingum, menningu, hugarfari og tækni
  • mismunandi tegundum heimilda og helstu vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og túlka þá
  • afmarka umfjöllunarefni, greina það og túlka
  • meta orsakir og afleiðingar
  • meta áreiðanleika heimilda á gagnrýninn hátt og nýta sér fjölbreytni þeirra í verkefnavinnu
  • setja upp sögulega heimildaritgerð, þar sem áhersla er lögð á viðurkennd vinnubrögð
  • nýta sér ólík miðlunarform í framsetningu efnis
  • leysa verkefni í samvinnu við aðra og skiptast á skoðunum á málefnalegan hátt
  • vinna sjálfstætt og á gagnrýninn hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - sjá söguleg tímabil út frá forsendum hvers tímaskeiðs.
  • - koma þekkingu sinni á framfæri með fjölbreyttum hætti.
  • - geti tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðu með jafningjum um sagnfræðileg efni sem tekin eru fyrir í áfanganum.
  • - beita gagnrýnni hugsun.
  • sjá söguleg tímabil út frá forsendum hvers tímaskeiðs
  • koma þekkingu sinni á framfæri með fjölbreyttum hætti
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðu með jafningjum um sagnfræðileg efni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  • beita gagnrýnni hugsun
  Ekki er gert ráð fyrir lokaprófi. Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu, hópverkefnum og smærri prófum. Áherslan verður á sjálfstæð vinnubrögð.