Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423493313.31

  Enska - daglegt mál
  ENSK2DM05
  61
  enska
  Enska Daglegt mál
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Grunnáfangi. Áhersla lögð á skilning (hlustun - lestur), talað mál (frásögn- samskipti) og ritun.
  Grunnskóli.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • daglegu máli, þ.m.t. helstu framburðareinkennum enskrar tungu
  • fréttum og flestum sjónvarpsþáttum með fréttatengdu efni
  • kvikmyndum á stöðluðum mállýskum
  • daglegum samskiptum við þá sem hafa enskuna að móðurmáli
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í samræðum af nokkru öryggi án mikillar umhugsunar í daglegum samskiptum við þá sem hafa enskuna að móðurmáli
  • hlusta á fréttir og fylgjast með sjónvarpsþáttum með fréttatengdu efni og greina aðalatriði frá aukaatriðum
  • skilja texta og lesa á milli línanna í samtímabókmenntum
  • haga orðum sínum í samræmi við aðstæður (ímyndaðar eða raunverulegar) t.d. í leik og spunaverkefnum og leysa ýmis mál í samræmi við
  • að rökræða og útskýra sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti, taka þátt í kappræðum, rökræðum, fyrirlestrum og kynningum og tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • skrifa texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín. Jafnt ljóð, leiktexta, sögu - sem hefðbundinn texta
  • að tjá sig munnlega og skriflega á skýran og áheyrilegan hátt um efni sem tengist áhugasviði hans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
  • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
  • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður
  • geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
  Fer eftir samsetningu áfanga hverju sinni. Til dæmis í formi sjálfsmats, jafningjamats, mats á fyrirlestrum, vinnumöppu, hlutaprófum, ástundun og mætingum.