Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423579705.3

  Jarðfræði
  JARÐ2AJ05
  7
  jarðfræði
  almenn jarðfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Grunnáfangi í jarðfræði þar sem lögð er áhersla á meginatriði í jarðfræði á flekamörkum með áherslu á sérstöðu Íslands í jarðfræðilegu tilliti. Nemendur vinna verkefni, sjálfstætt og í hópum þar sem lögð eru fyrir jarðfræðileg gögn. Unnið er með heimildir á neti, í tímaritum og bókum. Niðurstöður úr verkefnavinnu eru kynntar í stuttum fyrirlestrum og skýrslum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • landmótun vegna eldgosa, jarðskjálfta og landreks
  • • mismunandi kvikugerðum
  • • sögu þekktra eldfjalla hér á landi og annars staðar
  • • eðli jökla
  • • landmótun jökla og vatnsfalla og landmótun af völdum vinda og vatns í víðu samhengi
  • • jarðsögu Íslands
  • • jarðskjálftum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • greina berg og steindir
  • • meta líkindi jarðfræðilegra atburða og gera sér grein fyrir afleiðingum þeirra
  • • þekkja sögu og myndun fjalla í umhverfi sínu
  • • lesa í umhverfi sitt með tilliti til veðurfars og landmótunarsögu
  • • setja upp, lesa og túlka gögn á myndrænu formi
  • • nota gögn og heimildir í raunvísindum
  • • lesa upplýsingar úr töflum og gögnum á myndrænu formi
  • • setja fram og túlka kort og gröf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • gera sér grein fyrir samhengi í náttúrunni út frá þeim ferlum sem stýra gangi náttúrunnar
  • • meta á gagnrýninn hátt og taka rökstuddar ákvarðanir er varða umgengni í náttúru, verndun og nýtingu
  • • geta á sjálfstæðan hátt aflað sér upplýsinga um náttúruvísindalegt efni og meta það á gagnrýninn hátt
  • • beita þekkingu sinni til að skilja náttúruvísindalegar upplýsingar sem koma fram í fjölmiðlum og daglegri umfjöllun
  • • skilja mikilvægi þessa að sýna umhverfi sínu og náttúru virðingu
  • • gera sér grein fyrir ógnum í náttúrunni og viðbrögðum við þeim
  • • geta metið gildi náttúrunnar fyrir samfélagið og einstaklinginn
  • • beita öllum algengustu hugtökum og heitum í jarðfræði í umfjöllun sinni um myndun og gerð náttúrufyrirbæra
  • • lesa landfræðilegar upplýsingar úr kortum
  Lokapróf, hlutapróf, einstaklingsverkefni, paraverkefni, hópverkefni, fyrirlestrar, veggspjöld, myndbönd, ritgerðir, vettvangsferðir, verklegar æfingar.